Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSP0006 P6 Museoharjoittelu 2 op
Vastuutaho
Museologia, Pori
Vastuuhenkilö
Kulttuuriperinnön yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Mielellään kaikki edeltävät kurssit (P1-P5)

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija museotyöhön.

Sisältö

Kuukauden kestävä kokopäiväinen museo- tai arkistoharjoittelu opiskelijan itse hankkimassa harjoittelupaikassa. Harjoittelusta laaditaan vähintään kuuden sivun mittainen harjoitteluraportti, joka palautetaan vastuuopettajalle harjoittelun päätyttyä. Harjoittelusta ja sen ajankohdasta sovitaan erikseen vastuuopettajan kanssa.

Toteutustavat

Harjoittelu

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi

Museossa tai muussa kulttuurilaitoksessa tehtävä yhden kuukauden pituinen harjoittelu (luettelointi, rakennustutkimus, näyttelynteko tms.), harjoitteluraportti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
PERUSOPINNOT, MUSEOLOGIA (Museologia, Pori)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies