Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EIHS1011 S4 Valinnaisia erikoistumisopintoja tai harjoittelu 10 op
Vastuutaho
Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
Professorit ja muut pro gradu -töiden ohjaajat

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää omaa erityisalansa asiantuntijuuttaan erityisesti akateemisten työelämävalmiuksien näkökulmasta. Syvempi asiantuntemus voi liittyä esimerkiksi tutkijuuteen, kansainvälisyyteen tai projektitaitoihin.

Sisältö

Jakso käsittää pro gradu -tutkielman tekemistä ja tieteellistä erikoistumista tukevia valinnaisia opintosuorituksia, esimerkiksi tietyn erityisalan kysymyksiä käsittelevään kirjallisuuteen perehtymistä. Jakso voi sisältää myös kansainvälisiä opintoja tai projekteihin tai seminaareihin osallistumista sekä työharjoittelua kotimaassa tai ulkomailla.

Toteutustavat

Luennot, kirjatentit, esseet, projektityöt, työharjoittelu ja seminaarit

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Työharjoittelu
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
tai hyväksytty/hylätty

Lisätietoja

Tentittävästä kirjallisuudesta ja muista korvaavista suorituksista sovitaan professorin tai pro gradu -työn ohjaajien kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies