Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK1680 A2a. 1800-luvun alusta realismin kauteen 4 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
Lappalainen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ajanjakson kirjallisten virtausten pääpiirteet ja suhteet muun Euroopan kirjallisuuteen. Hän tutustuu aikakauden keskeiseen kirjallisuuteen, romaanin alkuvaiheisiin ja lajityyppeihin käyttäen apunaan tutkimuskirjallisuutta ja kaunokirjallisia teoksia.

Sisältö

Opiskelija perehtyy ajankohdan kirjallisuuteen ja sitä koskevaan tutkimukseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Itsenäinen työskentely; esseesuorituksista sovitaan vastuuhenkilön kanssa. Kirjatentti suoritetaan tenttiakvaariossa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Tentit ja esseesuoritukset voi tehdä periodeissa I, II ja IV.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tutkimuskirjallisuus:

Grönstrand, Naiskirjailija, romaani ja kirjallisuuden merkitys 1840-luvulla (s. 1 - 172); Launis, Kerrotut naiset. Suomen ensimmäiset naisten kirjoittamat romaanit naiseuden määrittelijöinä (s. 128 - 197, 240 - 295); Nummi, Kullervo– viisinäytöksinen tragedia teoksessa Kullervo - Kriittinen editio (s.60 - 91); Karkama, Vapauden muunnelmat. J. L. Runebergin maailmankatsomus hänen epiikkansa pohjalta (s. 139-154) JA Grünthal, Juhlarunoutta ja sekasointuja - lyriikka moniäänistyy. Teoksessa Suomen kirjallisuushistoria 1 (1999), (s. 316-329).

Kaunokirjallisuus:

Carstens, Murgrönan (Muratti); A.G. Ingelius, Det gråa Slottet (Harmaa linna), Randelin, Den Fallna (Elisabet); Kivi, Kanervala JA Kullervo; J.L. Runeberg, runoja Suomen kirjallisuuden antologia II (s. 59 - 116); Topelius, Lukemisia lapsille I (WSOY 1982, näköispainos) JA runoja Suomen kirjallisuuden antologia II (s. 207 - 228).


Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A2. SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN TUNTEMUS (Kotimainen kirjallisuus)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies