Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK1670 A2c. Vuosisadan vaihde 4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee 1900-luvun alun kirjallisuuden ja kirjallisen kentän muutokset.

Sisältö

Opiskelija tutustuu vuosisadan vaihteen kaunokirjallisuuteen ja käyttää tutkimuskirjallisuutta apunaan ajan erityispiirteiden hahmottamiseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Itsenäinen työskentely; esseesuorituksesta sovitaan vastuuhenkilön kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Tentit ja esseesuoritukset voi tehdä periodeissa I, II ja III.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tutkimuskirjallisuus:

Melkas (päätoim.), Läpikulkuihmisiä. Muotoiluja kansallisuudesta ja sivistyksestä 1900-luvun alun Suomessa (s. 1 - 38, 73 - 196); Lyytikäinen, Narkissos ja sfinksi. Minä ja Toinen vuosisadanvaihteen kirjallisuudessa (s. 9 - 33); Parente-Capková, "Free love, mystical union or prostitution? The dissonant love stories of L. Onerva" teoksessa Lyytikäinen (toim.), Changing Scenes. Encounters between European Art and Finnish Fin de Siècle (s. 54 - 84).

Kaunokirjallisuus:

Swan, Sadut (1989); Talvio, Pimeänpirtin hävitys; Lehtonen, Mataleena; Manninen, Säkeitä I, Koskenniemi, Runoja; Leino, Jaana Rönty; Jotuni, Arkielämää; L. Onerva, Nousukkaita; Lassila, Kuolleista herännyt; Siljo, Selvään veteen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A2. SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN TUNTEMUS (Kotimainen kirjallisuus)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies