Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK1671 A2d. Sotien välinen aika 4 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
Melkas
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ensimmäisen ja toisen maailmansodan välisen ajan kirjallisuuden ja kirjallisen kentän muutokset erityisesti suhteessa modernin, modernisaation ja modernismin käsitteisiin.

Sisältö

Opiskelija tutustuu sotien välisen ajan kaunokirjallisuuteen ja esseistiikkaan ja käyttää tutkimuskirjallisuutta apunaan ajan erityispiirteiden hahmottamiseen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Itsenäinen työskentely; esseesuorituksesta sovitaan vastuuhenkilön kanssa. Moodle-työskentelystä ja lukupiireista annetaan tarkempia tietoja lukuvuoden kuluessa. Kirjatentti suoritetaan tenttiakvaariossa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Tentit ja esseesuoritukset voi tehdä periodeilla I, II ja III.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tutkimuskirjallisuus:

Hapuli, Nykyajan sininen kukka. Olavi Paavolainen ja nykyaika (s. 153 - 225); Karkama & Koivisto (toim.), Ajan paineessa. Kirjoituksia 1930-luvun suomalaisesta aatemaailmasta (s. 7 - 39, 311 - 409); Melkas, Historia, halu ja tiedon käärme Aino Kallaksen tuotannossa (11 - 35, 96 - 244).

Kaunokirjallisuus:

Marck, Eevan luokka; Sillanpää, Hurskas kurjuus; Vala, Kaukainen puutarha; Kallas, Reigin pappi; Paavolainen, Nykyaikaa etsimässä -teoksesta luku "Vuosisadan muusa"; Uurto, Ruumiin ikävä (uusi laitos nimellä Villit henget ks. Uurto, Valitut teokset I); Kailas, Uni ja kuolema; Diktonius, Janne Kubik (Janne Kuutio); Kilpi, Pitäjän pienempiä; Haanpää, Noitaympyrä.

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A2. SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN TUNTEMUS (Kotimainen kirjallisuus)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies