Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUPU2002 A2 Feminististä filosofiaa 5 op
Vastuutaho
Sukupuolentutkimus
Vastuuhenkilö
Professori

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata Hankalan sukupuolen ja valitsemiensa kahden muun teoksen keskeiset argumentit perusteluineen. Lisäksi hän kykenee tunnistamaan, miten teokset käyvät vuoropuhelua keskenään. Opiskelija osaa paikantaa lukemansa teokset tiettyihin feministisiin teoriaperinteisiin.

Sisältö

Perehdytään feministisen filosofian eri alueisiin.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely tai kurssi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Yhteensä kolme teosta, kaikille pakollinen:

1. Butler: Hankala sukupuoli. Feminismi ja identiteetin kumous, 2006 (alkup. Gender Trouble, 1990).

2. sekä kaksi teosta seuraavista:

 • Pulkkinen: Postmoderni politiikan filosofia, 1998.
 • Ahmed: Differences That Matter. Feminist Theory and Postmodernism, 1998.
 • Braidotti: Riitasointuja, 1993.
 • Heinämaa: Ele, tyyli ja sukupuoli. Merleau-Pontyn ja Beauvoirin ruumiinfenomenologia ja sen merkitys sukupuolikysymykselle, 1996.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Sukupuolentutkimus, aineopinnot (Sukupuolentutkimus)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies