Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUPU2003 A3 Feminististä nykykeskustelua 5 op
Vastuutaho
Sukupuolentutkimus
Vastuuhenkilö
Professori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sukupuolentutkimuksen nykytilaa kansainvälisenä, itsenäisenä tieteenalana. Hän tuntee joidenkin feminististen ajattelijoiden keskeisimmät argumentit ja ymmärtää näiden ajattelijoiden merkityksen suhteessa sukupuolentutkimuksen kehitykseen.

Sisältö

Perehdytään ajankohtaiseen feministiseen teoriakeskusteluun.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely tai kurssi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Yhteensä kolme teosta, kaikille pakollinen:

Anttonen, Lempiäinen & Liljeström (toim.): Feministejä - aikamme ajattelijoita, 2000

sekä kaksi teosta seuraavista:

 • Ahmed: The Promise of Happiness, 2010.
 • Berlant: Cruel Optimism, 2011.
 • Braidotti: Metamorphoses: Towards a Materialist Theory of Becoming, 2002.
 • Butler: Undoing Gender, 2004.
 • Grosz: Volatile Bodies. Toward a Corporeal Feminism, 1994.
 • Grosz: Chaos, Territory, Art. Deleuze and the Framing of the Earth, 2008.
 • Haraway: Simians, Cyborgs, and Women. The Reinvention of Nature, 1991.
 • Irigaray: Sukupuolieron etiikka, 1996.
 • de Lauretis: Itsepäinen vietti. Kirjoituksia elokuvasta, seksuaalisuudesta ja sukupuolesta, 2003.
 • Puar: Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times, 2007.
 • Spivak: Maailmasta kolmanteen, 1996.
 • Young: On Female Body Experience. ”Throwing Like a Girl” and Other Essays, 2005.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Sukupuolentutkimus, aineopinnot (Sukupuolentutkimus)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies