Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EIHS0034 RUOTSIN KIELEN KIRJALLINEN TAITO 3 op
Vastuutaho
Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus, Pori
Vastuuhenkilö
FM Olli-Pekka Lindgren

Osaamistavoitteet

Opiskelijan tulee ymmärtää oman alansa kirjoitettua kieltä sekä pystyä keskustelemaan alaan liittyvistä kysymyksistä. Hänen tulee myös pystyä laatimaan ammattialaltaan kirjallinen esitys ja tiivistämään ruotsinkielistä tekstiä.

Sisältö

Alaan liittyvien tekstien käsittelyä, kieliopillisten rakenteiden harjoittelua sekä kirjallisia harjoituksia. Alan aihepiireihin liittyvän sanaston harjoittelemista kirjallisten ja suullisten tehtävien avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

ruotsi, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • ruotsiksi
Kirjallinen tentti
 • ruotsiksi

Aktiivinen osallistuminen kurssille. Ruotsin kielen kurssin tietoja vastaava taito voidaan osoittaa kielikokeessa, jonka hyväksytty suorittaminen vapauttaa kurssista. Vapauttavaan kokeeseen voi osallistua vain kerran. Vapauttavassa kielikokeessa hylätyn tai kokeesta pois jääneen opiskelijan on osallistuttava kurssille.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Ruotsin arviointiasteikko on kaksiportainen: tyydyttävät tiedot (2) ja hyvät tiedot (4). Arvosanat 1-3 vastaavat tyydyttäviä tietoja ja arvosanat 4-5 hyviä tietoja. Arviointi suoritetaan erikseen kirjallisen ja suullisen taidon osalta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies