Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI2204 S2.d. Musiikin filosofia, estetiikka ja ääniympäristö II 5–10 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
Susanna Välimäki

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on syventynyt näkemys musiikin filosofian ja -estetiikan, äänellisen kulttuurin sekä musiikin ja identiteetin tutkimuksen käsitteistä, kysymyksenasetteluista ja lähtökohdista, ja hän osaa soveltaa yhden tai useamman osa-alueen käsitteitä ja menetelmiä pro gradu -tutkielmassa ja käytännön asiantuntijatehtävissä.

Sisältö

Syventävä perehtyminen yhteen tai useampaan musiikkifilosofian ja -estetiikan, äänellisen kulttuurin ja/tai musiikin ja identiteetin tutkimuksen osa-alueeseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Luentokurssi TAI Essee TAI Kirjatentti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • englanniksi
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • englanniksi
 • suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyö TAI Essee TAI Kirjatentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentokurssi: kurssin oheiskirjallisuus.

 

Essee- ja kirjatenttisuoritus:

Valitaan 5 op kirjallisuutta seuraavilta osa-alueilta:

 

(i) Yleinen musiikkifilosofia ja -estetiikka

(ii) Äänellisen kulttuurin tutkimus ja ekomusikologia

(iii) Musiikki ja identiteetti

 

 

(i) Bowman, Philosophical Perspectives on Music (5 op)

Hamilton, Aesthetics & Music (2 op)

Torvinen, Musiikki ahdistuksen taitona (3 op)

Lippman, A History of Western Musical Aesthetics (5 op)

Scruton, The Aesthetics of Music (5 op)

 

(ii) Krims, Music and Urban Geography (2 op)

Schafer, The Tuning of the World (3 op)

Truax, Acoustic Communication (3 op)

Bull, The Auditory Culture Reader (4 op)

Kahn, Noise, Water, Meat: A History of Sound in the Arts (4 op)

Pedelty, Ecomusicology (2 op)

Välimäki: Muutoksen musiikki s. 1-34, 157-281 (1 op)

 

(iii) Biddle & Gibson, Masculinity and Western Musical Practice (3 op)

Burns & Lafrance, Disruptive Divas (2 op)

Brett, Wood & Thomas (toim.), Queering the Pitch, s. 1-314 (3 op)

Hawkins, The British Pop Dandy (2 op)

Biddle & Knights, Music, National Identity and the Politics of Location (3 op)

Stokes, Ethnicity, Identity and Music (2 op)

Toynbee, Making Popular Music (2 op)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies