Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI2178 S2.f. Muu ala II 5–10 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
John Richardson
Edeltävät opinnot
Aineopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee syvästi jonkin muun musiikintutkimuksen suuntauksen tai musiikkitieteen ulkopuolisen alan käsitteistöä ja lähtökohtia ja osaa soveltaa niitä musiikkitieteellisen harjoitustyön, esseen tai FM-tutkielman rajoissa.

Sisältö

Opiskelija perehtyy musiikkitieteen opintojensa kannalta tärkeään alaan esimerkiksi laitoksen tai tiedekunnan yhteisen opetuksen, TY:n muiden laitosten tai tiedekuntien tai jonkun toisen korkeakoulun tarjoaman opetuksen puitteissa.

Toteutustavat

Kurssi ja/tai itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
  • suomeksi

Sovittava opettajan kanssa.
Opintojakso voidaan suorittaa suomeksi tai englanniksi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies