Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI2200 S1.a. Musiikin analyysi ja tulkinta II 5 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
Susanna Välimäki
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
(ii) edellyttää musiikinteorian alkeiden ja välttävän nuotinlukutaidon hallitsemista.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tarkastella musiikin soivaa ainesta sen ilmaisukeinoja eritellen ja merkityksiä pohtien. Hänellä on tiedollisia ja taidollisia valmiuksia sisällyttää musiikkianalyyttisia osuuksia omiin opinnäytetöihinsä ja hän ymmärtää musiikkianalyysin suhteen muihin musiikkia koskeviin tutkimuksellisiin kysymyksiin ja tarkastelutapoihin sekä osaa itsenäisesti pohtia musiikkianalyysin suhdetta taiteiden ja kulttuurin tutkimukseen yleensä.

Sisältö

(i) Kulttuurisen musiikkianalyysin lähtökohdat ja pääsuuntaukset ja/tai (ii) jonkin musiikkianalyyttisen osa-alueen perustaidot, erityisesti (a) muoto-oppi, (b) harmonia-analyysi ja/tai (c) transkriptio.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Opintojakso suoritetaan suomeksi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan laatima materiaali.

Lisäksi musiikinteorian kertausta tarvitseville suositellaan lisämateriaaliksi Lindeman, Johdatus musiikinteoriaan; Salmenhaara, Sointuanalyysi (s. 1–54).

Muu oheiskirjallisuus:

(i) Moore, Analysing Popular Music; Santa, Hearing Form: Musical Analysis With and Without a Score; Stein (toim.), Engaging Music;

(ii) (a) Caplan, Classical Form; Czaczkes, Analyse des Wohltemperierten Klaviers; Fabbri, “Verse, Chorus (Refrain), Bridge” (moniste); Kontunen, Musiikin kieli 1;
(b) Aldwell & Schachter, Harmonia ja äänenkuljetus (erit. s. 3–62, 262–289, 329–347); de la Motte, Harmonian historia; Salmenhaara, Sointuanalyysi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
S1. Menetelmäopinnot II (Musiikkitiede)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
S1. Menetelmäopinnot II (Musiikkitiede)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies