Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARHI0002 P2.1. Avauksia arkeologiaan 5 op
Vastuutaho
Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelija arkeologian perusteisiin sekä antaa katsaus Suomen esi- ja varhaishistoriasta painottaen historiallisen ajan arkeologian näkökulmia. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää arkeologisen aineiston merkityksen ja sen erityispiirteet menneisyyden tutkimuksessa. Tavoitteina on saada kokonaiskuva Suomen esi- ja varhaishistorian pääpiirteistä ja sen ajoituksellisista viitekehyksistä.

Sisältö

Kurssilla annetaan opiskelijalle yleiskuva Suomen esi- ja varhaishistoriasta sekä arkeologiasta tieteenalana. Lisäksi käsitellään arkeologian erityispiirteitä sen lähitieteisiin nähden. Pienryhmässä toteutettavassa harjoitustyössä tutustutaan muinaisjäännöskohteeseen. Kirjallisuuden kautta perehdytään erityisesti varhaishistoriaa ja keskiaikaa käsittelevään arkeologiseen tutkimukseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Ryhmätyöskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kokonaisuus koostuu luennoista, itsenäisestä ryhmäharjoitustyöstä ja oheiskirjallisuudesta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ristiretkiaika JA Keskiajan arkeologia. Teoksessa Haggrén, G. & Halinen, P. & Lavento, M. & Raninen, S. & Wessman, A. Muinaisuutemme jäljet. Suomen esi- ja varhaishistoria kivikaudelta keskiajalle. Gaudeamus, s. 337–536.

Lisätietoja

Historian ja arkeologian opintokokonaisuuden pääaineopiskelijat voivat hakea arkeologian pääaineoikeutta kurssin suorituksen yhteydessä. Valinta tapahtuu kurssin ensimmäisellä tenttikerralla, jolloin arkeologian pääaineekseen haluavat opiskelijat valitaan kurssin opintomenestyksen ja motivaatiokirjeen perusteella. Ryhmäharjoitustöiden aiheet ilmoitetaan luennolla, jolloin myös ryhmät muodostetaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies