Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HIST0013 P2.3. Suomen historian linjat ja murrokset 5 op
Vastuutaho
Historia
Vastuuhenkilö
Jarkko Keskinen

Osaamistavoitteet

Osion suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot suomalaisen yhteiskunnan keskeisistä kehityslinjoista ja murrosvaiheista keskiajalta nykypäivään. Kurssin suoritettuaan opiskelija on perehtynyt Suomen historian aikakausijaotteluun ja osaa asettaa Suomen historian tapahtumat osaksi ajallisesti ja paikallisesti laajempia kokonaisuuksia.

Sisältö

Osion luento-osuudessa (16 t) tarkastellaan Suomen yhteiskuntahistoriaa useiden pitkän aikavälin kattavien teemojen ja prosessien kautta. Luennoilla keskitytään Suomen historialle ominaisiin tutkimusongelmiin sekä niiden tulkintoihin osana kansainvälistä tutkimusta. Luennot ja osioon kuuluva kirjallisuus tentitään erikseen. Voidakseen osallistua luentokuulusteluun opiskelijan on etukäteen suoritettava hyväksytysti 75 prosenttia kurssin ViLLE-tehtävistä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Luento-opetus 16 tuntia, ViLLE-tehtävät ja erikseen tenttiakvaariossa suoritettava kirjatentti .

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kurssin arvosanaksi tulee luento- ja kirjatentin keskiarvo.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

1. vuoden syksy.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

ViLLE-tehtävien materiaalina on Meinander, Henrik: Suomen historia: Linjat, rakenteet ja käännekohdat.  2006 tai uudempi painos. Sähköisen kirjatentin kirjallisuutena on Kirsi Vainio-Korhonen: Ujostelemattomat. Kätilöiden, synnytysten ja arjen historiaa, 2012.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies