Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HIST0014 P2.4. Yleisen historian keskeisiä kysymyksiä 5 op
Vastuutaho
Historia
Vastuuhenkilö
Janne Tunturi

Osaamistavoitteet

Kurssi käsittelee maailmanhistorian muutoskohtia ja pitkän ajanjakson ilmiöitä pohtien niiden syitä, merkitystä ja myöhempää vaikutusta. Lähtökohtana on näkemys ihmisten, tiedon ja tavaroiden liikkuvuudesta keskeisenä yhteisöjä ja kulttuureja muovaavana ilmiönä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut yleisen historian tutkimuksellisiin näkökulmiin. Hän on tietoinen historiaan vaikuttaneista prosesseista sekä monista eri tavoista ymmärtää ja selittää niitä. Hän tunnistaa yksilöiden, yhteisöjen ja alueiden menneisyyden ja nykyhetken rakentuneen jatkuvan vuorovaikutuksen ohjaamana.

Sisältö

Jakso koostuu luennoista (16 h), harjoitustunneista (2 h), tentistä sekä tehtävistä. Opiskelija harjaantuu sekä itsenäiseen että ryhmätyöskentelyyn. Lisäksi hän tutustuu erilaisiin tapoihin esitellä tutkimustietoa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Harjoitukset

Luennot, aineistot ja harjoitustehtävät.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

1. vuoden syksy. SL1

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennolla ja kurssin moodle-alueella ilmoitettava aineisto.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies