Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
METU0183 A1.a Media ja verkostot 5 op
Vastuutaho
Mediatutkimus
Vastuuhenkilö
Professori Susanna Paasonen
Edeltävät opinnot
Mediatutkimuksen perusopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on kyky hahmottaa medioiden erityisyyksiä ja yhteyksiä, mediakulttuurin kehitystä sekä median, teknologian ja ihmisten välisiä verkostoja ja kytköksiä suhteessa keskeisiin tutkimusperinteisiin ja käsitteisiin.

Sisältö

Mediatutkimuksen käsitteistö, mediaymmärryksen kysymykset.

Toteutustavat

Luennot, lukemisto, kirjalliset tehtävät.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen ja vaadittavien tehtävien suorittaminen. Vaihtoehtoisesti essee vastuuopettajan kanssa sovittavalla tavalla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus: Chun, Control and freedom (2006); Kittler, Gramophone, Film, Typewriter (1999); Friedberg, The virtual window (2006); Chun & Keenan (eds.)., New media / old media (2006); Bolter & Grusin, Remediation (1999); Papacharissi (ed.), A networked self (2011)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies