Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
METU0185 A1.c Valta ja kritiikki 5 op
Vastuutaho
Mediatutkimus
Vastuuhenkilö
Professori Jukka Sihvonen
Edeltävät opinnot
Perusopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa mediatutkimuksen keskeisiä tutkimusperinteitä ja käsitteistöä ja osaa suhteuttaa lukemaansa niihin. Opiskelijalla on yleiskuva vallan teoretisoinnin perinteistä, niiden keskeisistä kysymyksistä ja lähestymistavoista.

Sisältö

Vallan jäsennykset mediatutkimuksen oppihistoriassa. Kriittisen teorian perinteet, estetiikan ja ideologian yhteydet, kulttuurintutkimuksen keskeinen käsitteistö.

Toteutustavat

Luentokurssi, pienryhmät, lukemisto ja kotitentti

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen ja vaadittavien tehtävien suorittaminen. Vaihtoehtoisesti essee vastuuopettajan kanssa sovittavalla tavalla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies