Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
METU0192 A2.f Media, talous ja työ 5 op
Vastuutaho
Mediatutkimus
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Jukka-Pekka Puro
Edeltävät opinnot
Perusopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy media-alaan taloudellisten, poliittisten ja sosiaalisten rakenteiden näkökulmista ja oppii soveltamaan tietojaan erilaisiin organisaatioihin, työyhteisöihin ja työnkuviin.

Sisältö

Mediaa lähestytään mediatalouden tutkimuksen sekä kriittisten yhteiskuntateorioiden näkökulmista. Lisäksi perehdytään alalla työskentelemisen säätelyyn ja mediatyöhön liittyvään tutkimukseen.

Toteutustavat

Luennot, seminaarityöskentely, vierailut, ryhmätyö

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen ja vaadittavien tehtävien suorittaminen. Vaihtoehtoisesti kirjatentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus: McChesney, The political economy of media (2008); Deuze, Media work (2007); Albarran, The media economy (2010); Mayer, Banks & Caldwell (toim.), Production studies (2009).

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies