Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
METU0193 A2.g Mediakasvatus 5 op
Vastuutaho
Mediatutkimus
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Jukka-Pekka Puro
Edeltävät opinnot
Perusopinnot

Yleiskuvaus

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi opiskelevien pakollisiin viestintäopintoihin (yht. 10 op.) kuuluva kurssi.

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa käsityksen mediakasvatuksen erilaisista määrittelytavoista sekä median merkityksestä nyky-yhteiskunnassa, erityisesti lasten ja nuorten elämässä. Työstäessään erilaisia media-analyyseja opiskelija saa valmiudet käytännön mediakasvatuksen toteuttamiseen.

Sisältö

Perehtyminen mediakasvatuksen nykytilaan sekä ajankohtaisen tutkimuksen että käytännön harjoitusten näkökulmista.

Toteutustavat

Luennot, harjoitustyöt, verkkokurssi, tenttiminen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen ja vaadittavien tehtävien suorittaminen. Vaihtoehtoisesti verkkokurssi ja/tai opettajan osoittamalla tavalla suoritettu tentti oheisesta kirjallisuudesta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus: Buckingham, Beyond Technology (2007); Sihvonen, Mediatajun paluu (2004); Kupiainen ja Sintonen, Medialukutaidot, osallisuus, mediakasvatus (2009); Kotilainen (toim.), Suhteissa mediaan (2009).

Lisätietoja

Suoritettavissa E-tenttinä. Tenttiminen mahdollista myös ajalla 5.6.–15.9.2017. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajiksi opiskelevat voivat suorittaa myös Avoimen yliopiston vuosittain järjestämän Mediakasvatuksen verkkokurssin (5 op). Verkkokurssi hyväksytään sellaisenaan em. pakollisiin opintoihin. Yhteyshenkilö verkkokurssin osalta on Matti Salakka (matti.salakka@utu.fi). E-tentin tentaattorina on Jukka-Pekka Puro (jppuro@utu.fi).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies