Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
METU0194 A2.h Puheviestinnän opettaminen ja arviointi 5 op
Vastuutaho
Mediatutkimus
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee puheviestinnän keskeisimmät opetus- ja arviointimenetelmät ja pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan puheviestinnän opetuksen. Hän osaa nimetä puheviestinnän erilaisia oppimistavoitteita ja hallitsee palautteenannon käytänteet.

Sisältö

Puheviestinnän opetus- ja palautemetodit. Arvioinnin tavoitteet ja menetelmät. Opetusviestinnän keskeiset näkökulmat. Kurssin yhteydessä suoritetaan Opetushallituksen hyväksymä puheviestinnän arviointi -koulutus, joka pätevöittää toimimaan päättökoearvioijana.

Toteutustavat

Luennot, esseetentti, harjoitukset, ryhmätyö.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen ja vaadittavien tehtävien suorittaminen. Kurssin yhteydessä suoritetaan erillisen tehtävänannon mukaisesti esseetentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:Valkonen, T. 2003: Puheviestintätaitojen arviointi. Näkökulmia lukiolaisten esiintymis- ja ryhmätaitoihin. Jyväskylä Studies in Humanities 7. Jyväskylän yliopisto.

Lisäksi muuta kirjallisuutta ja verkkomateriaalia opettajan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies