Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KANS1149 Valinnaisia: Lapset ja nuoret, kulttuuriin kasvaminen 2 op
Vastuutaho
Kansatiede
Vastuuhenkilö
lehtori Timo J. Virtanen, tohtorikoulutettava Maija Lundgren

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on kyky ymmärtää lasten ja nuorten kulttuurin omaksumista myös kansatieteellisestä näkökulmasta.

Sisältö

Opiskelija tutustuu kansanomaisen kasvatuksen ja ikäryhmäajattelun yhteyteen. Samalla valotetaan mm. kansanomaisen työhön oppimisen prosessia. Nuorisokulttuurin muotoja tarkastellaan aikasidonnaisena kulttuurina esimerkkien valossa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi

Itsenäinen työskentely, kirjatentti, joka suoritetaan sähköisenä tenttinä. Voidaan vuodesta riippuen järjestää myös seminaarimuotoisena.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Markku Aukia: Lapset olkoot ihmisiksi. Suomen talonpoikaiskotien hiljainen kasvatus. Kansatieteellinen tutkimus. 2010. 281 s. Väitöskirja löytyy Turun yliopiston sähköisestä julkaisusarjasta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-4197-1.

Virtanen, Timo J.: Keinut, kihlat ja keesit. - Keinut, filmit, kerhot ja tatsat. Etnologinen katse nuorisokulttuuriin. Turun Maakuntamuseon julkaisuja 11. Otava. Keuruu. 2006. s. 11-54.

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies