Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KANS1148 Valinnaisia: Museo -yhteiskunnan muisti 2–3 op
Vastuutaho
Kansatiede
Vastuuhenkilö
lehtori Timo J. Virtanen

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija on perehtynyt museoiden ja museon kaltaisten muistiorganisaatioiden kehitykseen, toimintaan, tarpeeseen ja tulevaisuuteen erityisesti muistinäkökulmasta. Kurssin tehtävänä on liittää museologiseen keskusteluun kansatieteellistä ulottuvuutta ja pohtia kansatieteilijän ja kansatieteen muuttuvaa asemaa museon kannalta.

Sisältö

Kansatieteen ja kansatieteilijän suhde museoon näyttäytyy sekä kotimaan että kansainvälisten yhteyksien ja esimerkkien kautta kautta. Kansatieteen näkemys laajenee myös museologian piiriin.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely, kirjatentti, joka suoritetaan sähköisenä tenttinä 2 op:n tai 3 op:n laajuisena. Voidaan vuodesta riippuen järjestää myös seminaarimuotoisena.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi

Kirjatentti, joka suoritetaan sähköisenä tenttinä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

2 op:n laajuisena luetaan:

Kinanen Pauliina (toim.): Museologia tänään 2007: s. 11-68

Hieta, Hanneleena: Mukautuva museo. Kolmen eurooppalaisen kansanelämänmuseon muutostarina 1970-luvulta 2000-luvun alkuun. 2010. 276 s. Väitöskirja löytyy Turun yliopiston sähköisestä julkaisusarjasta. (linkki myös kansatieteen kotisivuilta).

3 op:n laajuisena luetaan:

Kinanen Pauliina (toim.): Museologia tänään 2007: s. 11-132

Hieta, Hanneleena: Mukautuva museo. Kolmen eurooppalaisen kansanelämänmuseon muutostarina 1970-luvulta 2000-luvun alkuun. 2010. 276 s. Väitöskirja löytyy Turun yliopiston sähköisestä julkaisusarjasta. (linkki myös kansatieteen kotisivuilta).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies