Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KANS1140 Valinnaisia: Sukupuolinäkökulmia kansatieteeseen 3 op
Vastuutaho
Kansatiede
Vastuuhenkilö
professori Helena Ruotsala

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu sukupuolen merkitykseen tieteenalalla ja miten käsitettä on käytetty kansatieteessä ja etnologiassa.

Sisältö

Opiskelija tutustuu kirjallisuuden avulla miten sukupuolta on tuotettu ja miten sitä on konstruoitu eri aikoina kansatieteellisessä tutkimuksessa. Opintojakso valaisee sukupuolen tutkimukseen liittyviä valintoja ja tutkijan oman sukupuolen merkitystä tutkittavan kohtaamisessa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Kirjatentti, joka suoritetaan sähköisenä tenttinä tai essee (esseestä sovittava erikseen).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:

Olsson, Pia: Women in Distress. Self-understanding among 20th-century Finnish rural women. LIT, 2011. 288 s.


Olsson, Pia & Wilman, Terhi (toim.): Sukupuolen kohtaaminen etnologiassa. Ethnos ry. 2007. Sivut 7–40, 56–100, 116–150, 199–215.

Olsson, Pia  &   Ruotsala, Helena (eds..): Gendered Rural Spaces. SKS. Studia Fennica Ethnologica 12. 2009. 158 s.

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies