Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KANS1176 Valinnaisia: Kulttuurinen kohtaaminen 5 op
Vastuutaho
Kansatiede
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori Hanneleena Hieta
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää prosesseja, joiden kautta kulttuurista kuulumista ja rajanvetoa käydään. Opiskelija tuntee pääasialliset monikulttuurisuuden tutkimuksen käsitteet. Opiskelija tuntee Suomen pääasialliset etniset ryhmät ja ymmärtää muuttoliikkeen kehitystä. Opiskelija ymmärtää kansatieteen tehtävän monikulttuurisuuden tutkimuksen piirissä.

Sisältö

Seminaari 14 t (7 kertaa), jossa luento-osuuksia, lukuseminaariosuuksia ja harjoituksia. Harjoitukset tehdään osin ryhmätöinä seminaarissa ja osin yksilötyönä Moodlessa. Harjoitukset perustuvat seminaarissa annettuihin aineistoihin. Lukuseminaariosuuksissa käsitellään oppimateriaalia yhdessä. Kurssin loppuesseessä käsitellään opettajan antamaa tapausta kurssilla opetettujen teoreettisten käsitteiden ja käytännön esimerkkien kautta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 14 t 0 t

Seminaari 14 t (7 kertaa), jossa luento-osuuksia, lukuseminaariosuuksia ja harjoituksia. Harjoitukset tehdään osin ryhmätöinä seminaarissa ja osin yksilötyönä Moodlessa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tuomas Martikainen (toim.) Ylirajainen kulttuuri: etnisyys Suomessa 2000-luvulla. SKS 2006. ss 9–52, 104–207.

Tuomas Martikainen & Lotta Haikkola (toim.) Maahanmuutto ja sukupolvet. SKS 2010. ss 9–22, 45–61, 219–290.

Anna Rastas, Laura Huttunen & Olli Löytty (toim.) Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta. Vastapaino 2005. ss. 16–36, 117–183.

Ethnologia Fennica 2011 tai 2016 (Luennolla ilmoitettavat artikkelit.)

Outi Tuomi-Nikula, Riina Haanpää ja Tarja Laine (toim.): Takaisin Suomeen? Euroopan ulkosuomalaisten ja heidän lastensa ajatuksia Suomesta maahanmuuton kohteena. Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen julkaisuja 42, Turun yliopisto 2013.(2013)http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/90951/Takaisin_Suomeen.pdf?sequence=2. ss 88–160.

Anu Warinowski: Maailmalle yhtenä, takaisin toisena? Suomalaisten ekspatriaattiperheiden lapset kulttuurisissa siirtymissä. Siirtolaisuusinstituutti 2012. ss 23–30, 123–125, 272–334.

 

Lisätietoja

Kurssi pidetään joka toinen vuosi, seuraavan kerran kl 2018. KV-opintoja.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies