Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KANS1461 Valinnaisia: Johdatus yhdysvaltalaiseen luonnon- ja kulttuuriperintöajatteluun 2 op
Vastuutaho
Kansatiede
Vastuuhenkilö
yliopistonlehtori Hanneleena Hieta
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää, miten ja millaisin voimavaroin luonnon- ja kulttuuriperintöä suojellaan ja tehdään yleisölle tavoitettavaksi pohjoismaisesta poikkeavassa poliittisessa ja taloudellisessa järjestelmässä.

Sisältö

Luennot 10t (5 kertaa) Luennoilla käsitellään esimerkein Yhdysvaltojen länsirannikon valtionpuistoja, historiallisia monumentteja ja ruohonjuuritason kulttuuriperintötyötä. Mukana on esimerkkejä sekä yleisamerikkalaisista että etnisistä toimijoista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t

Luennot 5 kertaa. Kurssin aikana tehtävä harjoitustyö ja luentopäiväkirja. Luentojen lisäksi kurssin Moodle-alueella on linkkejä ja lisäaineistoja luentopäiväkirjan ja harjoitustyön tekemisen tueksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Annetaan kurssilla, lisäksi:

Andersson, Rani-Henrik, Markku Henriksson, Mikko Saikku: Pohjois-Amerikan kansallispuistot. Mediapinta, 2014. 236 s.

Lisätietoja

Joka toinen vuosi, seuraavan kerran kl 2017. KV-opintoja

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies