Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
MUSE1098 Museologian puutarhakurssi 2–5 ECTS
Vastuutaho
Museologia
Vastuuhenkilö
Pihlman Sirkku
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää puutarhan ja sen kasvit ja kasvikannat osana vaalittavaa ja vaikuttavaa kulttuuriperintöä ja kasvigeenivaratyötä. Hän ymmärtää museon merkityksen ja toimintamahdollisuudet osana tätä vaalinnan, esittämisen ja vaikuttamisen prosessia.

Sisältö

Sisältö vaihtelee vuosittain. Kahden opintopisteen suoritukseen sisältyy ohjattua puutarhatyötä museossa tai muussa kulttuuriperintökohteessa noin viikon ajan. Laajemmassa suorituksessa kurssiin voi sisältyä arkistotyötä, haastatteluja ja muuta selvitys- ja tutkimustyötä sekä perinnekasvien tai puutarhahistorian esittämistä esimerkiksi kulttuuriperintökohteessa tai alan messuilla. Kurssille voi liittyä perehdyttävä ennakkotehtävä. Sisältö rakentuu vuosittain tehtävän erikoisluonteen pohjalta.

Vaadittavat opintosuoritukset

ks. Sisältö

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

School of History, Cultural Research and Art Studies
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
School of History, Cultural Research and Art Studies
Museology
Gender Studies
Cultural Management Studies
Museology (Pori)
Creative Writing
Life Philosophy
European Ethnology
Folkloristics
Study of Religion
MDP in Women and Gender Studies
Finnish Literature
Media Studies
Art History
Comparative Literature
Cultural Heritage Studies
Digital Culture
Landscape Studies
Cultural Production and Landscape Studies
Cultural History
Finnish History
European and World History
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Finnish Study Modules
Musicology
School of History, Cultural Research and Art St.
Degree Pathway in Records and Archives Management
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Cultural and Experience Tourism
Asklepios-Programme
MDP in Gender Studies