Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
MUSE1157 Pisara meressä. Ympäristöhistoria 5 ECTS
Vastuutaho
Museologia
Vastuuhenkilö
Sirkku Pihlman ja kurssin opettajat
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X

Yleiskuvaus

Turun yliopisto ja Åbo Akademi, yhteiset opinnot, XHKT0037

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää ihmisen ja ympäristön keskinäistä suhdetta ja siihen liittyviä tutkimuskysymyksiä.

Sisältö

Kurssi johdattelee humanistisen ympäristötutkimuksen kysymyksiin ja lähestymistapoihin. Näkökulmana on erityisesti merellinen ympäristösuhde menneisyydessä, nykypäivänä ja tulevaisuudessa. Fokuksessa on Itämeri. Tarkastelukulmina ovat historian, etnologian, maisemantutkimuksen, luonnontieteiden ja tulevaisuudentutkimuksen näkökulmat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Luennot, joita voi seurata myös verkon välityksellä ja ekskursio

Opetuskieli

suomi, ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

18 t luentoja ja ekskursio. Luentoihin ja kurssitehtävään liittyvää kirjallisuutta sekä oppimispäiväkirja tai muu sovittava kurssityö.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Kurssi tarjotaan myös KEKO-opiskelijoille

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

School of History, Cultural Research and Art Studies
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
School of History, Cultural Research and Art Studies
Museology
Gender Studies
Cultural Management Studies
Museology (Pori)
Creative Writing
Life Philosophy
European Ethnology
Folkloristics
Study of Religion
MDP in Women and Gender Studies
Finnish Literature
Media Studies
Art History
Comparative Literature
Cultural Heritage Studies
Digital Culture
Landscape Studies
Cultural Production and Landscape Studies
Cultural History
Finnish History
European and World History
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Finnish Study Modules
Musicology
School of History, Cultural Research and Art St.
Degree Pathway in Records and Archives Management
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Cultural and Experience Tourism
Asklepios-Programme
MDP in Gender Studies