Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
USKO1177 Tutkimushistoria 5 op
Vastuutaho
Uskontotiede
Vastuuhenkilö
Uskontotieteen professori
Edeltävät opinnot
Edeltävät opinnot: perus- ja aineopinnot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija kirjoittaa esseen pro gradu -tutkielman aiheeseen/ tutkimusongelmaan liittyvästä tutkimuksesta tai teoksesta. Esseessä tulee kohdistaa huomio tarkasteltavan tutkimuksen tai teoksen aineistoon, tutkimusongelmaan ja tutkimuskysymysten formulointiin sekä käytettyihin teorioihin ja menetelmiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee kriittisesti arvioimaan valitsemansa tutkimuksen tai teoksen merkitystä ja paikantumista uskontotieteen kentällä.

Sisältö

Uskontotieteen klassikot; tutkimusparadigmat; teoreettinen keskustelu uskontotieteessä eri aikoina; kriittiset käsitteet sekä teorioiden, tulkintakehysten ja selitysmallien yhteiskunnallinen, historiallinen, kulttuurinen ja ideologinen paikantuminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

12 sivun essee TAI lukupiiri, josta sovittava professorin kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus sovitaan pro gradu -työn pääohjaajan kanssa.

Lisätietoja

Pro gradu -tutkielman edistymisen kannalta mielekkäin suoritustapa sovitaan professorin kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies