Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
USKO1245 Metodologia III 5 op
Vastuutaho
Uskontotiede
Vastuuhenkilö
Uskontotieteen professori

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy syvällisesti pro gradu -tutkielman aiheen kannalta keskeiseen ajankohtaiseen tutkimussuuntaukseen joko osallistumalla lähiopetukseen, lukupiirityöskentelyyn tai kirjoittamalla esseen pro gradu -tutkielman ohjaajan kanssa sovittavasta aiheesta tai teemasta. Tavoitteena on, että opiskelija tuntee uskontotieteessä käytävän ajankohtaisen keskustelun ja osaa arvioida eri teorioiden ja metodien käyttökelpoisuutta oman tutkielmansa kannalta sekä soveltaa oppimaansa tutkielmansa teossa.

Sisältö

Opiskelija valitsee yhtä ajankohtaista tutkimussuuntausta koskevaa tutkimuskirjallisuutta (teokset tai uskontotieteen aikakausjulkaisut) esimerkiksi seuraavista vaihtoehdoista: merkitys- ja identiteettiteoriat; rituaaliteoriat; kognitiiviset uskontoteoriat; narratiivien ja diskurssien tutkimus; uskontomaantieteellinen tutkimus; uskontososiologinen tutkimus; uskontopsykologinen tutkimus; uskontofenomenologinen tutkimus; historian ja mentaliteettien tutkimus sekä uskontotieteen tieteenfilosofia.

Toteutustavat

Essee (n. 12 s.), kontaktiopetus TAI lukupiiri, josta sovitaan erikseen pro gradu -työn ohjaajan kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalista sovitaan erikseen pro gradu -työn ohjaajan kanssa.

Lisätietoja

Kirjallisuus sovitaan erikseen gradun ohjaajan kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies