Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
XHKT0014 VAO1 Vanhojen aikojen tutkimuksen menetelmiä 5 op
Vastuutaho
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Vastuuhenkilö
Kirsi Salonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu vanhempien aikojen tutkimuksen käsitteisiin ja aputieteisiin, kuten esimerkiksi paleografiaan ja kronologiaan, sekä vanhempia aikoja tutkivien eri tieteenalojen metodologioihin.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää opiskelijat vanhempien aikojen tutkimuksen käsitteisiin ja aputieteisiin eri tieteenalojen näkökulmasta. Opiskelijat oppivat ymmärtämään, mitä eri alojen vanhempien aikojen tutkimus merkitsee.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Opetus keväällä 2018: 15.1. alkaen maanantaisin klo 12-14 seminaarihuone Jänteressä, Minerva, huone 121

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Luennot tai kirjatentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

T. Hiekkalinna ja M. Seppänen (toim.), Philologia classica. Lähteitä, lähestymistapoja ja metodeja, Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri, Turun yliopisto 2010.

K. Häkkinen ja T. Vaittinen (toim.), Agricolan aika. BTJ-Avain 2007.

M. Lamberg, A. Lahtinen ja S. Niiranen (toim.), Keskiajan avain. SKS, sivut 22-38, 111-151, 257-318.

J. M. Powell (ed.), Medieval Studies. An Introduction.  Syracuse University Press 1992 (2nd ed. tai uudempi painos), sivut 3-161, 252-277.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Vanhojen aikojen perusopinnot (Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies