Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VAO3a Antiikin peruskurssi 5 op
Vastuuhenkilö
Jyri Vaahtera (Latinalainen filologia)

Osaamistavoitteet

Opiskelija jäsentää antiikin Kreikan ja/tai Rooman historian peruskronologian sekä ymmärtää ajan historian ja kulttuurin ilmiöiden syitä ja seurauksia.

Sisältö

Opintojaksossa tutustutaan antiikin historiaan, yhteiskuntaan, instituutioihin ja kulttuuriin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Luennot tai kirjatentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Ei suositeltua ajankohtaa

Lisätietoja

Antiikin peruskurssi -kohtaan sopivia kursseja järjestetään kreikkalaisen ja latinalaisen filologian toimesta lukuvuosittain: Antiikin kielet tieteen ja kulttuurin välittäjinä 2 op (LATI0980, P3.4) järjestetään joka lukuvuosi, kursseja esim. antiikin kirjallisuudesta, uskonnosta ja historiasta vaihtelevasti. Myös vuosittain järjestettävä Antiikintutkimuksen ala ja metodit 3 op (LATI0831, P2) voidaan käyttää tähän kohtaan. Kohdan voi suorittaa myös kirjatenttinä, esimerkiksi P. Castrén, Uusi antiikin historia (kokonaan) 5 op (LATI1202, P3.1) TAI (mikäli em. kirja on suoritettu kreikkalaisen tai latinalaisen filologian perusopintoihin) M. Crawford (toim.), Sources for Ancient History 3 op (KLAR1011) ja L. Keppie, Understanding Roman Inscriptions 2 op (KLAR1011). Opiskelija sopii vastuuopettajan kanssa 5 op:n suorittamisesta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies