Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARKE VAO3b Esihistorian peruskurssi 5 op
Vastuutaho
Arkeologia
Vastuuhenkilö
Janne Harjula (Arkeologia)

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu arkeologian perusteisiin kansainvälisesti ja kansallisesti sekä oman oppiaineen tutkimuksen näkökulmasta.

Sisältö

Opintojakso antaa opiskelijalle yleiskuvan arkeologian historiasta, teoriasta ja metodeista sekä niiden soveltamisesta konkreettiseen aineistoon. Luento täydentää perusoppikirjaa suomalaisin painotuksin ja esimerkein sekä esittelee kotimaista arkeologista toimintaympäristöä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Luennot tai kirjatentti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot tai kirjatentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

SL 1-2

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus: C. Renfrew & P. Bahn, Archaeology, Theories, Methods and Practice. 1996 tai uudempi painos.

Lisätietoja

Kohtaan sopivia kursseja järjestetään arkeologian oppiaineen toimesta lukuvuosittain, esimerkiksi: Johdatus arkeologiaan (ARKE1080, P1). Opiskelija sopii vastuuopettajan kanssa 5 op suorittamisesta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma
MDP in Gender Studies