Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YMPS1018 Ympäristönsuojelun valinnainen opintojakso 2–4 op
Vastuutaho
Ympäristötiede
Vastuuhenkilö
Tiedot opetusohjelmassa

Osaamistavoitteet

Opiskelijan perehdyttäminen ympäristötieteen eri osa-alueiden kirjallisuuteen.

Sisältö

Perehtyminen ympäristötieteen erityisalueisiin tai eri alueiden ympäristöongelmiin kirjallisuuden avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kuulusteluja voi pääsääntöisesti suorittaa kaikkina biologian ja maantieteen yleisinä tenttipäivinä ja kesätenteissä. Kuulusteluihin ilmoittaudutaan ympäristötieteen lehtorille.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tenttiä voi ilman erillistä sopimista yhden tai useamman alla luetelluista kirjoista yhtenä tai useampana tenttipäivänä. Erikseen sopimalla voi tenttiä muutakin kirjallisuutta.

 

(1) Hanski, I. 2007: Kutistuva maailma. Gaudeamus. 295 s. (3 op)

(2) Heiskanen, E. (toim.) 2004: Ympäristö ja liiketoiminta. Gaudeamus. 300 s. (2 op)

(3) Jalonen, R. ym. (toim.) 2004: Uusi metsäkirja. Gaudeamus. 382 s. (4 op)

(4) Keskitalo, J. 2005: Maapallon muuttuva ilmasto. Tammi. 255 s. (2 op)

(5) Keskitalo, J. 2012: Ihmiskunnan energiakriisi. Gaudeamus, Helsinki. 232 s. (2 op)

(6) Kuuluvainen, T. ym. (toim.) 2004: Metsän kätköissä. Suomen metsäluonnon monimuotoisuus. Edita, Helsinki. 381 s. (4 op)

(7) Laakkonen, S. & Vuorisalo, T. (toim.) 2007: Sodan ekologia. Nykyaikaisen sodankäynnin ympäristöhistoriaa. SKS. 775 s. (4 op)

(8) Lehtiniemi, M., Nummi, P. & Leppäkoski, E. 2016: Jättiputkesta citykaniin - vieraslajit Suomessa. Docendo. 160 s. (2 op)

(9) Lummaa, K., Rönkä, M. & Vuorisalo, T. (toim.) 2012: Monitieteinen ympäristötutkimus. Gaudeamus, Helsinki. 287 s. (2 op)

(10) Lyytimäki, J. & Rinne, J. 2013: Valon varjopuolet. Valosaaste ympäristöongelmana. Gaudeamus. 254 s. (2 op)

(11) Massa, I. 1994: Pohjoinen luonnonvalloitus. Suunnistus ympäristöhistoriaan Lapissa ja Suomessa. Gaudeamus. 297 s. (2 op)

(12) Massa I. (toim.) 2009: Vihreä teoria. Ympäristö yhteiskuntateorioissa. Gaudeamus. 406 s. (3 op)

(13) Oksanen, M. & Siipi, H. (toim.) 2014: The Ethics of animal re-creation and modification. Palgrave Macminna. 180 s (2 op)

(14) Salo, M. Sirén, A. & Kalliola R. 2014: Diagnosing Wild Species Harvest. Resource Use and Conservation. Elsevier. 479 s (4 op)

(15) Tiainen, J. ym. (toim.) 2004: Elämää pellossa. Suomen maatalousympäristön monimuotoisuus. Edita, Helsinki. 366 s. (4 op)

(16) Walls, M. & Rönkä, M. (toim.) 2004: Veden varassa. Suomen vesiluonnon monimuotoisuus. Edita, Helsinki. 294 s. (3 op)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet