Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YMPS6013 Ympäristönsuojeluoikeuden yleinen osa 5 op
Vastuutaho
Ympäristötiede
Vastuuhenkilö
Tiedot opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Ympäristöoikeuden perusteet oltava suoritettuna.

Osaamistavoitteet

Opiskelijan perehdyttäminen ympäristöoikeuden eri osa-alueisiin.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija voi syventyä johonkin ympäristöoikeuden osa-alueeseen.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tentit järjestetään samoina päivinä kuin oikeustieteellisen tiedekunnan ympäristöoikeuden perusteiden (ONOM1010) kuulustelut, ks. oikeustieteellisen tiedekunnan kotisivut. Kuulustelut kestävät viisi tuntia alkamishetkestä lukien.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kaksi seuraavista teoksista: Kuusiniemi (toim.) Ympäristönsuojelulainsäädäntö. 2015; Suvantola-Similä: Luonnonsuojeluoikeus. 2011; Hollo-Kuokkanen-Utter: Ilmasto-oikeus. 2011; Koivurova: Johdatus kansainväliseen ympäristöoikeuteen. 2012.

Ilmoittautumisen yhteydessä on mainittava, mikä kirja annetuista vaihtoehdoista on valittu. Erikseen sopimalla voi tenttiä jonkin muunkin kirjan.

Tentin voi suorittaa myös kotitenttinä. Tenttiajankohdasta on sovittava viimeistään viikkoa ennen tenttiä.

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Biologian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet