Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FYGE4010 Ekotoksikologia 3 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
Tiedot opetusohjelmassa

Osaamistavoitteet

Opiskelijan perehdyttäminen haitallisten kemikaalien biologisiin vaikutuksiin.

Sisältö

Luennoilla perehdytään ympäristöön joutuvien kemikaalien leviämiseen ja muuntumi-seen, kemikaalien kertymiseen eliöihin, vaikutuksiin eläimissä ja eritykseen. Lisäksi selvitetään, mitä fysiologisia ja biokemiallisia muuttujia käytetään hyväksi ympäristön tilan arvioinnissa (biomarkkerit).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
Kirjallinen tentti
 • englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Kirjallinen tentti perustuu luento-opetukseen tai mainittuihin oppimateriaaleihin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

 

 

Mikäli luennot pidetään englanninkielisinä, kurssin tilalla voi tenttiä suomenkielistä kirjallisuutta seuraavasti (2 op):

  Pellinen, J., Sorvari, J., & Soimasuo, M. 2007: Pilaantuneen maaperän ekologinen riskinarviointi. Ympäristöopas (Y0). Suomen ympäristökeskus. 114 s.

  Ruoppa, M. & Heinonen, P. (toim.) 2004: Suomessa käytetyt biologiset vesitutkimusmenetelmät. Suomen ympäristö 682. 119 s.

Molemmat julkaisut löytyvät sähköisessä muodossa SYKEn kotisivuilta (www.ymparisto.fi).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Biologian laitos
Biologian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet