Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YMPS6018 Itämeren ympäristön tila ja tulevaisuus 2 op
Vastuutaho
Ympäristötiede
Vastuuhenkilö
Tiedot opetusohjelmassa

Osaamistavoitteet

Opiskelijan perehdyttäminen Itämeren erityisolosuhteisiin ja tärkeimpiin ympäristö-ongelmiin.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään Itämeren erikoispiirtei¬siin ja ympä¬ristöongelmiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kuulusteluun ilmoittaudutaan päätoim. tuntiopettaja Seppo Häkkilälle ja sen voi suorittaa biologian ja maantieteen yleisinä tenttipäi¬vinä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuuskuulustelussa tentitään Pitkänen, H. (toim.) 2004: Rannikko- ja avomerialueiden tila vuosituhannen vaihteessa. Suomen Itämeren suojeluohjelman taustaselvitykset. Suomen ympäristö 669. 104 s.

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40665/SY_669.pdf?sequence=1

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet