Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YMPS6045 Kansainvälinen talous ja ympäristöongelmat 3 op
Vastuutaho
Ympäristötiede
Vastuuhenkilö
Tiedot opetusohjelmassa

Osaamistavoitteet

Opiskelijan perehdyttäminen talouden globalisaation ja ympäristöongelmien kytkentöihin.

Sisältö

: Antaa opiskelijalle taustatietoa erilaisten kansainvälisten järjestelyjen, organisaatioiden ja sopimusten vaikutuksesta ympäristö- ja kehitysongelmien syntyyn, tunnistamiseen ja hallintaan. Kurssilla käsitellään seuraavia aihepiirejä: kansainvälisen talouden piirteet; ympäristö- ja kehitysongelmien luonne; institutionaalinen kannusterakenne; biodiversiteetti ja ekosysteemipalvelut globaalissa kannusterakenteessa; kansainvälisten sopimusten, patenttien ja omistus- ja immateriaalioikeuksien merkitys; sekä kansalaisyhteiskunnan rooli ympäristö- ja kehitysongelmien ratkaisussa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssikirjallisuus: kurssilla jaettava artikkelikokoelma.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Biologian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet