Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YMPS1016 Maisemaekologia 2 op
Vastuutaho
Ympäristötiede
Vastuuhenkilö
Tiedot opetusohjelmassa

Osaamistavoitteet

Opiskelijan perehdyttäminen maisemaekologian perusteisiin kirjallisuuden avulla.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään 1980-luvulla nopeasti yleistyneen maisema- eli alue-ekologisen (landscape ecology) tutkimuksen peruskäsitteisiin ja sovellutuksiin ympäristönsuojelun kannalta.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kuulusteluun ilmoittaudutaan ympäristötieteen lehtorille, ja sen voi suorittaa biologian ja maantieteen yleisinä tenttipäivinä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Turner, M. G., Gardner, R. H. & O´Neill, R. V. 2001: Landscape ecology in theory and practice. Pattern and process. Springer. Sopimuksen mukaan voi tenttiä jon­kun muunkin maisemaekologiaa käsittelevän teoksen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Biologian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet