Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YMPS6023 Ympäristöetiikka 2 op
Vastuutaho
Ympäristötiede
Vastuuhenkilö
Tiedot opetusohjelmassa

Osaamistavoitteet

Opiskelijan perehdyttäminen ympäristöetiikan peruskäsitteisiin.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään kirjallisuuden avulla ympäristöetiikan perusteisiin ja niiden soveltamiseen käytännön ongelmatilanteissa.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kuulustelun voi suorittaa syys- ja kevätlukukauden alussa erikseen ilmoitettavina biologian ja maantieteen yleisinä tenttipäivinä. Kuulusteluun ilmoittaudutaan ympäristötieteen lehtorille.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuuskuulustelussa tentitään joko  Oksanen, M. & Rauhala-Hayes, M. (toim.) 1997: Ympäristöfilosofia. Gaudeamus (pois lukien sivut 179-196, 251-297), tai Oksanen, M. 2012: Ympäristöetiikan perusteet. Gaudeamus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet