Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YMPS6010 Ympäristöhistoria 2–3 op
Vastuutaho
Ympäristötiede
Vastuuhenkilö
Tiedot opetusohjelmassa

Osaamistavoitteet

Opiskelijan perehdyttäminen ympäristöhistorian perusteisiin.

Sisältö

Opintojakso auttaa opiskelijaa ymmärtämään, miten menneisyyden ihmisten toiminta ja asenteet suhteessa ympäristöön ovat muuttuneet ja vaikuttavat nykyisiin ympäristökysymyksiin.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kuulustelun voi suorittaa syys- ja kevätlukukauden alussa erikseen ilmoitettavina biologian ja maantieteen yleisinä tenttipäivinä. Kuulusteluun ilmoittaudutaan ympäristötieteen lehtorille.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuuskuulustelussa tentitään joko Hughes, J. Donald 2008: Maailman ympäristöhistoria. Vastapaino (3 op); tai Laakkonen, S., Laurila, S., Kansanen, P. & Schulman, H. (toim.) 2001: Näkökulmia Helsingin ympäristöhistoriaan. Kaupungin ja ympäristön muutos 1800- ja 1900-luvuilla. Helsingin kaupungin tietokeskus & Edita (2 op); tai McNeill, J. 2001: Something new under the sun. An environmental history of the twentieth century. Penguin Books (2 op).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet