Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YMPS1006 Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 3 op
Vastuutaho
Ympäristötiede
Vastuuhenkilö
Tiedot opetusohjelmassa

Osaamistavoitteet

Opiskelijan perehdyttäminen keskeisiin maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin ja kansainväliseen ympäristöyhteistyöhön.

Sisältö

Maapallon väestönkasvun nopeus ja alueelliset erot, väestönkasvun rajoittaminen; globaali maankäyttö; kasvihuoneilmiö ja ilmastonmuutos; otsoniin liittyvät ongelmat (otsonikato ja maaotsoni); hapan laskeuma; savusumu; biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen; radioaktiivisten päästöjen leviäminen ja vaikutukset; kansainvälinen ympäristönsuojeluyhteistyö

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tentti perustuu luento-opetukseen ja mainittuihin oppimateriaaleihin. (Aineenopettajaksi suuntautuvien opiskelijoiden 2 op suoritus perustuu pelkästään oppimateriaaleissa mainittuun kirjaan.)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Gustafsson, J. & Juslin, L. 2010: Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat. Uhkakuvista yhteistyöhön. Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea, Turun yliopisto, verkko-opetusversio.

Lisätietoja

Aineenopettajaksi suuntautuvat opiskelijat suorittavat tämän opintojakson vain 2 op laajuisena.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
YMPÄRISTÖTIETEEN PERUSOPINNOT (Ympäristötiede)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet