Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOL1201 Eläinfysiologian perusteet 3 op
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
Tiedot opetusohjelmassa

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää eläinten rakenteen ja toiminnan perusperiaatteet solutasolta elinjärjestelmiin ja niiden yhteistoimintaan saakka. Opiskelija tuntee ja osaa käyttää alaan liittyviä käsitteitä oikein. Opiskelija pystyy soveltamaan teoriatietoa havaintoihinsa eläinten toiminnasta, sekä vertailemaan eri eläinryhmissä esiintyviä toiminnallisia mekanismeja toisiinsa.

Sisältö

Luennolla käydään läpi eläinten rakenteen ja toiminnan pääpiirteet: solujen rakenteet ja toiminnot, kudokset sekä elinjärjestelmät (ravitsemus, hengitys ja verenkierto, puolustusjärjestelmä, vesi- ja ionitasapainon sekä lämmönsäätely, hormonitoiminta, lisääntyminen ja kehitys, aistit sekä hermo- ja lihastoiminta).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 36 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Morris J et al. (2013) Biology - How life works. Macmillan. ISBN-13: 978-1-4641-5601-4 (Ch. 1-11, 35-43)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Biologian laitos
Biologian laitos
Biologian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet