Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biologian laitos » Biologian perusopinnot
BIOL1601 Biologian perusteiden harjoitukset 4 op
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
Tiedot opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Genetiikan perusteet, eläinfysiologian perusteet ja ekologian perusteet edellytetään suoritettavaksi viimeistään kurssin aikana.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija valittuihin maasto- ja laboratoriotutkimusmenetelmiin ja
biologisen tutkimustyön eri vaiheisiin käytännössä, antaa perusvalmiudet kokeellisesta
biologiasta ja laboratoriotyöskentelystä, jotta opiskelija osaa tehdä havaintoja biologisesta
materiaalista ja pystyy selittämään havaintojaan biologisen teoriatiedon avulla

Sisältö

Harjoitukset koostuvat ohjatuista maasto-, laboratorio- ja aineistonkäsittelyharjoituksista,
joihin kuuluu tutustuminen tutkimuksen perusvälineistöön, laitteisiin ja malliorganismeihin
sekä käytännön perehtyminen valikoituihin biologisiin perusilmiöihin ja niiden analysointiin
ekologian, fysiologian ja genetiikan alalla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus
Harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin, ryhmätyönä tehtävät suulliset ja kirjalliset raportit,kotitehtävät ja loppukuulustelu.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssimoniste

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
Biologian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet