Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biologian laitos » Pakolliset opintojaksot
BIOL1301 Genetiikan perusteet 3 op
Vastuutaho
Biologia
Vastuuhenkilö
Tiedot opetusohjelmassa

Yleiskuvaus

Osa biologian pakollisia perusopintoja

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee genetiikan ja evoluutiobiologian tutkimusalueena ja ymmärtää niiden merkityksen myös yhteiskunnassa. Opiskelijalla on perustiedot geeneistä, genomeista, periytymisen ja sopeutumisen mekanismeista ja lajiutumisesta. Opiskelija tuntee niin eukaryotti kuin prokaryoottigeenin rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet, ja hän tuntee tavallisimmat tavat tutkia ja muokata DNA:ta laboratoriossa. Hän tuntee myös populaatioiden mikroevoluution ja lajiutumisen perusperiaatteet.

Sisältö

Tarkastellaan ominaisuuksien periytymistä ja fenotyypin taustalla olevien geenien ja genomien rakennetta ja toimintaa eri organismeilla sekä tärkeimpiä tutkimuksessa käytettäviä menetelmiä. Solu- ja molekyylitason ilmiöiden lisäksi tutustutaan populaatiotason ilmiöihin, genomeihin, evoluutiobiologian perusteisiin ml. lajiutuminen.

Toteutustavat

Luentojen ohella verkkotehtävät ovat oleellinen osa opetusta. Hankkimalla oman kirjan opiskelija voi korvata kuulustelun verkkotehtävien avulla (edellyttää kirjan hankkimisen yhteydessä saatavaa laajaa oikeutta kustantajan tarjoaman verkkomateriaalin käyttöön).

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Morris J et al. (2016) Biology - How life works. Second ed. Macmillan. (Ch. 11-24)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
Biologian laitos
Biologian laitos
Biologian laitos
Biologian laitos
Psykologian ja logopedian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet