Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biologian laitos » Pakolliset opintojaksot
FYGE2050 Ekofysiologia 4 op
Vastuutaho
Fysiologia ja genetiikka
Vastuuhenkilö
tiedot opetusohjelmassa
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Jaksolla tarkastellaan, miten ympäristö ja ympäristöolojen muutokset vaikuttavat eliöiden, erityisesti eläinten, elintoimintoihin. Päämääränä on, että jakson käytyään opiskelija ymmärtää, miten yksilön elintoiminnot osallistuvat ja vaikuttavat olioiden selviytymiseen luonnollisessa ympäristössään ja silloin, kun ympäristön abioottiset ja bioottiset olosuhteet muuttuvat.

Sisältö

Luennolla tarkastellaan, miten ympäristön ominaisuudet ovat ohjanneet eliöiden evoluutiota ja käydään läpi, miten ympäristö vaikuttaa eliöiden, erityisesti eläinten, fysiologiaan nykyhetkellä. Täten tarkastellaan miten eri ympäristöissä elävien olioiden energiantuotanto ja kulutus, hengitys, ravitsemus, vesi- ja ionitasapaino, happo-emästasapaino, lisääntyminen ja hermostollinen ja hormonaalinen säätely vaihtelee. Tärkeänä tekijänä on selvittää, miten yksilöiden ominaisuudet voivat muuttua ympäristön muuttuessa (fenotyyppinen plastisuus). Lisäksi selvitetään, miten ympäristömuutoksia voidaan aistia ja epäedullisia ympäristöjä välttää.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kuulustelu perustuu Moodlessa olevaan luentomateriaaliin. Lisä-/taustalukemisena voi käyttää Willmer ym., Environmental Physiology of Animals, 2. painos.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biologian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biologian laitos
Opintokokonaisuudet