Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN6230 Kaupunkimaantiede (p) 3 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Hille Koskela
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on oppia ymmärtämään kaupungistumista ja kaupunkirakennetta ja kaupunkitilaa ja niihin liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä sekä käyttämään teoreettisia työkaluja kaupunkimaantieteellisten ongelmien ratkaisuun.

Sisältö

Kaupungistuminen ja kaupunkirakenne, sosiaalisten ongelmien alueellistuminen, paikan maine ja median vaikutus, tilalliset kiistat, kontrolli ja kaupunkitilan sääntely, luovat tilat ja kaupunkikulttuuri.

Toteutustavat

luentosarja harjoituksineen

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

LuK 2, periodi I

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet