Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN6259 Yhteiskuntamaantiede (p) 3 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Jani Vuolteenaho

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehdyttää opiskelijat yhteiskuntamaantieteen teoriaan, tutkimusteemoihin ja käsitteisiin.

Sisältö

Painotus on kriittisissä näkökulmissa paikallisidentiteetin muodostumiseen, tilallisiin valtasuhteisiin ja vastarintaan. Tarkastelun kohteina ovat muun muassa luokka- ja sukupuolierot, seksuaalisuus ja etnisiteetti. Kirjatentin korvaaminen lukupiirillä pyritään järjestämään aina resurssien salliessa.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • englanniksi
  • suomeksi

Kirjallisuustentti suoritetaan sähköisenä tenttinä tenttiakvaariossa. Lisätietoa: https://tenttis.utu.fi/login/

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Panelli Ruth (2004). Social Geographies. From Difference to Action. SAGE Publications Ltd., Lontoo.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet