Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN6262 Talousmaantiede (p) 3 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
IM tutkijatohtori

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii perustiedot talouden ja maantieteen välisistä suhteista ja nykyaikaisesta talousmaantieteestä. Teemoina ovat talouden dynamiikka (teknologia, kulutusketjut, epätasainen kehitys ja ympäristö), talouden toimijat (valtio, monikansalliset yhtiöt, työvoima, kulutus) ja talouteen liittyvät sosiaaliset kysymykset (kulttuuri, sukupuolisuus, etnisyys).

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään talouden ja maantieteen välisiin suhteisiin ja nykyaikaiseen talousmaantieteeseen.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • englanniksi

Kirjallisuustentti, joka tentitään sähköisessä tenttiakvaariossa. Ohjeet ja tenttiajan varaaminen: https://tenttis.utu.fi/login/

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Coe, N.M., P.F. Kelly & H. Wai-Chung Yeung. Economic geography: A contemporary introduction. 2nd ed. Blackwell, Oxford. 2013. ISBN 978-0-470-94338-0 sekä ajankohtaiset myöhemmin määritettävät artikkelit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet