Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN6258 Innovaatioiden maantiede ja aluekehitys (p) 3 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Jussi Jauhiainen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen käsitys innovaatioista ja aluekehityksestä maantieteellisistä näkökulmista, Suomen ja Euroopan unionin aluepolitiikan kehityksestä 1900-luvulta nykypäivään sekä Suomen aluekehityksen haasteista ja mahdollisuuksista.

Sisältö

Opintojakson aikana käydään lävitse innovaatioiden ja aluekehityksen käsitteet ja teoriat, tarkastellaan Suomen ja Euroopan unionin aluepolitiikan kehitystä 1900-luvulta nykypäivään sekä osoitetaan Suomen aluekehityksen haasteita ja mahdollisuuksia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Luentojen ja oheiskirjallisuuden samanaikainen kirjallinen tentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

LuK1, periodi II

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoja

Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi - ei järjestetä 2017-2018

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet