Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN6156 Luonnonmaantieteen kenttäkurssi (p) 2 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Joni Mäkinen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Edeltävät opinnot: luonnonmaantieteen luennot ja Luonnonmaantieteen harjoitustyöt/menetelmät tai vaihtoehtoisesti em. jaksoja vastaavat perustiedot luonnonmaantieteen sisällöistä.

Osaamistavoitteet

Opintojakso tähtää luonnonmaantieteellisen kokonaiskäsityksen muodostamiseen lounaisesta saaristoalueesta erityisesti Seilin saareen perehtyen. Pyrkimyksenä on ymmärtää alueellisten ilmiöiden välisiä kytkentöjä ja hahmottaa näiden muodostamia kokonaisuuksia. Havaintoja kerätään kenttäolosuhteissa ja analysoidaan eri menetelmiä käyttäen sekä käsitellään näin koottuja aineistoja raportoitavaan muotoon.

Sisältö

Kurssilla painotetaan luonnossa vaikuttavien eripituisten ajanjaksojen ja niiden aikana esiintyvien prosessien merkitystä. Teemoina ovat mm. maankamaran ominaisuudet, paikallisilmasto, kasvillisuus, murtovesiympäristö ja erityisesti maankohoaminen. Kurssilla perehdytään mm. paikannuksen ja maastokartoituksen perusperiaatteisiin, maankamaran ominaisuuksien tutkimiseen, ilmastohavaintojen tekoon, kasvillisuuskartoitukseen sekä näihin liittyviin analyyseihin. Tutkimusalus m/s Aurelialla tehtävällä retkellä perehdytään Saaristomeren ominaispiirteisiin ja merentutkimuksen perusmenetelmiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 54 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kenttäkirja

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintomoniste ja muita materiaaleja, lisätiedot verkossa.

Lisätietoja

Sivuaineopiskelijoista etusijalla ovat aineenopettajan sivuainekokonaisuutta suorittavat opiskelijat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet