Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MAAN6731 Ihmismaantieteen menetelmäkurssi (p) 5 op
Vastuutaho
Maantiede
Vastuuhenkilö
Jani Vuolteenaho
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat ihmismaantieteellisessä tutkimuksessa yleisesti käytettäviin menetelmiin. Opiskelija oppii kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tutkimusaineistojen keräämisen, analysoinnin ja tulkitsemisen perusperiaatteet.

Sisältö

Luentojen, demojen, pienryhmätyöskentelyn ja itsenäisen työskentelyn avulla opitaan ja harjoitellaan aineiston hankinta- (ml. kyselyt, haastattelut, havainnointi) ja analyysimenetelmien (ml. tilastonanalyysit, sisällönanalyysi) käyttöä kaupunki- ja aluetutkimuksessa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot, demot, ryhmätyöt, itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Maantieteen ja geologian laitos
Maantieteen ja geologian laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Maantieteen ja geologian laitos
Opintokokonaisuudet